Lasting Alfresco - The Disco Strangler

Kanske senare

Min fru vill väldigt gärna skaffa ett husdjur, men jag känner mig lite tveksam till det faktiskt. Jag vet att det är väldigt roligt att ha ett djur, att de ger mycket glädje, men med tanke på hur ofta som vi ger oss ut och reser så vore det klart bättre om vi kunde se till att vänta med att skaffa djur tills det att vi skaffar barn. Då så kan jag klart hålla med om att det vore bra för barnet ifall vi har ett djur i och med att barn snabbare lär sig sympati på det viset, och så är det bra för att barnet inte ska bli allergiskt sen.